• Ebook Tài nguyên du lịch: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Ebook Tài nguyên du lịch: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Phần 2 cuốn sách "Tài nguyên du lịch" của hai tác giả Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) và Phạm Hồng Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày gồm nội dung chương 5 - Tài nguyên du lịch Việt Nam và chương 6 - Các vườn quốc gia Việt Nam.

   206 p bvu 26/07/2017 264 3

 • Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.

   94 p bvu 26/07/2017 262 5

 • Ebook Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng: Phần 2

  Nói tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Chiến lược kinh doanh của công ty; quản trị marketing; quản lý nguồn tri thức, thành tích và đào tạo nhân viên của công ty. Mời các bạn tham khảo.

   113 p bvu 06/09/2016 258 5

 • Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô cung cấp phương pháp phân tích rõ ràng, tập trung nhấn mạnh tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc ra quyết định về quản lý; phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược giá, cạnh tranh,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   76 p bvu 26/07/2017 239 4

 • Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics trình bày các nội dung chính: sự cần thiết phải quản trị Logistics, quản trị Logistics, nội dung quản trị Logistics... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học về quản trị Logistics nhanh.

   56 p bvu 09/05/2018 231 1

 • Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp tập trung làm rõ những thành tựu đạt được và những hạn chế của các doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam; từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam.

   10 p bvu 09/05/2018 216 1

 • Ebook Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự xuất hiện và ra đòi của các công ty nghiên cứu thị trường, nghiệp vụ của công ty nghiên cứu thị trường, những nguồn lực chủ yếu để thành lập công ty nghiên cứu thị trường, hoạt động thực tiễn của công ty nghiên cứu thị trường,...

   179 p bvu 06/09/2016 211 3

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh, nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh, đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p bvu 27/01/2019 211 0

 • Ứng dụng mô hình Binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Ứng dụng mô hình Binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Bài viết ứng dụng mô hình Binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa trình bày Nghiên cứu này nhằm ứng dụng mô hình binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa. Dữ liệu được khảo sát và thu thập từ 550 sinh viên đang theo học tại Đại học FPT, Đại học Công nghiệp Tp....

   9 p bvu 26/04/2018 210 1

 • Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics trình bày về khái niệm về nội dung của Logistics, xác định nhà cung cấp, phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, phương pháp AHP trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, kho hàng và bài toán phân bổ hệ thống kho...

   54 p bvu 27/01/2019 203 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn do ThS. Phùng Hữu Hạnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đối tượng không được cho vay, nhóm khách hàng có liên quan, giới hạn tín dụng đối với nhóm khách hàng có liên quan, phân tích báo cáo tài chính, phương pháp và tài liệu thẩm định,...

   17 p bvu 09/05/2018 201 1

 • Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Thái Nguyên

  Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Thái Nguyên

  Chất lượng tín dụng là một khái niệm tương đối, một phạm trù rộng lớn, nó vừa cụ thể vừa mang tính tổng hợp. Chất lượng tín dụng là tín hiệu tổng hợp, vừa phản ánh trình độ hoàn thiện pháp luật theo cơ chế thị trường trong quản lý kinh tế nói chung và hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng, vừa phản ánh sự lớn mạnh và những mặt...

   5 p bvu 09/05/2018 200 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số