• Low-head hydropower energy resource harvesting: design and manufacturing of the (HyPER) harvester

  Low-head hydropower energy resource harvesting: design and manufacturing of the (HyPER) harvester

  The design and manufacturing of a revolutionary hydropower harvester with characteristics that embrace the ecology and the environment is described. Guided by NEPA standards for environmental protection, the design concept incorporates a modular and self-supporting structure with a vertical-axis turbine-generator system that is: a) fabricated using Fiberglass and Carboncomposites and is light weight, and b) is easy to manufacture and assemble...

   11 p bvu 31/10/2017 185 1

 • Applications of FACTS devices for improving power system transient stability

  Applications of FACTS devices for improving power system transient stability

  This paper investigates models of Flexible AC Transmission Systems (FACTS) and applications of FACTS devices for improving the rotor angle stability. FACTS devices are applicable in shunt connection Static Var Compensator (SVC), in series connection Thyristor-Controlled Series Capacitor (TCSC), or in the combination of both.

   8 p bvu 31/10/2017 210 1

 • Development of system for detecting hidden objects based on UWB pulse radar

  Development of system for detecting hidden objects based on UWB pulse radar

  This paper present a solution fordetecting hidden objects based on UWB pulse radar. In this paper, we introduce an overview of UWB systems, the theory related and used in the process to implement the project.

   11 p bvu 31/10/2017 223 1

 • Optimal reactive power dispatch by chaotic biogeography based optimization

  Optimal reactive power dispatch by chaotic biogeography based optimization

  This paper proposes a chaotic biogeography based optimization (CBBO) for solving optimal reactive power dispatch (ORPD) problem. Based on biogeography based optimization (BBO) theory proposed by Dan Simon in 2008.

   10 p bvu 31/10/2017 210 1

 • Analyzing the impact of wind generation on the transient stability

  Analyzing the impact of wind generation on the transient stability

  This paper will mentioned the overall aspects of network transient stability with the existence of wind generation such as the influence on the critical clearing time (CCT), the location and the allowable penetration of wind generation.

   6 p bvu 31/10/2017 121 1

 • Tính chất điện tử của cấu trúc siêu mạng dựa trên dãy dị chất ZnO/GaN kiểu armchair

  Tính chất điện tử của cấu trúc siêu mạng dựa trên dãy dị chất ZnO/GaN kiểu armchair

  Bài viết Tính chất điện tử của cấu trúc siêu mạng dựa trên dãy dị chất ZnO/GaN kiểu armchair trình bày ZnO và GaN là những vật liệu bán dẫn tiêu biểu và được ứng dụng nhiều trong các thiết bị quang điện tử. ZnO và GaN có cùng cấu trúc tinh thể wurtzite và có nhiều tính chất vật lý tương tự nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 31/10/2017 123 1

 • Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp

  Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp

  Bài viết Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp trình bày xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển SCADA phù hợp cho mạng điện hạ thế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Các chỉ số quan trọng của mạng điện được cập nhật theo thời gian thực và lưu trữ phục vụ việc phân tích, đánh giá hệ thống,... Mời các bạn cùng...

   6 p bvu 31/10/2017 67 1

 • Mô phỏng trạng thái điện tử và phổ hấp thụ của các chấm lượng tử có hình dạng khác nhau

  Mô phỏng trạng thái điện tử và phổ hấp thụ của các chấm lượng tử có hình dạng khác nhau

  Bài viết thể hiện kết quả mô phỏng bài toán cơ học lượng tử “hạt chuyển động trong hộp kín” với các vật liệu và hình dạng hạt khác nhau như: hình hộp lập phương, hình vòm và kim tự tháp. Chúng được xem như các chấm lượng tử.

   9 p bvu 31/10/2017 201 1

 • Nghiên cứu phổ nhiệt huỳnh quang bằng phần mềm R

  Nghiên cứu phổ nhiệt huỳnh quang bằng phần mềm R

  Bài viết Nghiên cứu phổ nhiệt huỳnh quang bằng phần mềm R trình bày phổ nhiệt huỳnh quang là một đường cong phức tạp không theo các phân bố thông thường mà tuân theo phương trình động học bậc nhất, bậc hai hoặc bậc tổng quát đòi hỏi một phần mềm để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 31/10/2017 102 1

 • Nghiên cứu ứng dụng siêu tụ điện

  Nghiên cứu ứng dụng siêu tụ điện

  Bài viết Nghiên cứu ứng dụng siêu tụ điện trình bày nghiên cứu này tìm kiếm một giải pháp ứng dụng siêu tụ điện để tích trữ năng lượng điện mặt trời thay thế cho ắc-quy; nhằm mục đích phục vụ các ứng dụng công suất thấp như đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, cấp nguồn cho các thiết bị điện tử quan trắc môi trường, các cảm biến công...

   7 p bvu 31/10/2017 137 1

 • Phân hủy p-nitrophenol bằng kỹ thuật Fenton điện hóa sử dụng điện cực graphit dạng thanh

  Phân hủy p-nitrophenol bằng kỹ thuật Fenton điện hóa sử dụng điện cực graphit dạng thanh

  Bài viết Phân hủy p-nitrophenol bằng kỹ thuật Fenton điện hóa sử dụng điện cực graphit dạng thanh trình bày quá trình xử lý p-nitrophenol bằng phương pháp Fenton điện hóa đã được tiến hành nghiên cứu với việc sử dụng catod than chì (graphit) dạng thanh và nguồn điện thế một chiều đơn giản. Ảnh hưởng của các yếu tố như điện thế của nguồn...

   7 p bvu 31/10/2017 125 1

 • Nâng cao một số các tính chất điện và quang của màng pha tạp silic vô định hình ứng dụng chế tạo pin mặt trời chuyển tiếp dị thể

  Nâng cao một số các tính chất điện và quang của màng pha tạp silic vô định hình ứng dụng chế tạo pin mặt trời chuyển tiếp dị thể

  Trong báo cáo này, màng silic vô định hình pha tạp loại N được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học tăng cường plasma (PECVD) với tỉ lệ hidro pha loãng silan (H2/SiH4+H2) từ 90 % đến 97 %, đồng thời cố định các thông số khác như áp suất, nhiệt độ đế, công suất plasma và nồng độ pha tạp.

   6 p bvu 31/10/2017 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số